Zárt kapus lovasversenyek általános járvány- és egészségvédelmi szabályai

Figyelemmel a Covid-19 vírus okozta járványhelyzetre

1. Az általános védelmi intézkedéseknek megfelelően minden résztvevő személynek

 – 1,5 méter távolságot (továbbiakban védőtávolság) kell tartani egymástól, különös tekintettel: a versenyirodánál, a lószállítóknál, a boxok környezetében, a melegítő- és versenypályánál, a lakóautóknál, a zsűritoronynál, a pályabemutatón, a büfénél stb.

 – Kötelező az orvosi maszk vagy az orrot és szájat eltakaró sál vagy kendő viselése  a zárt terekben. Az istállók zárt térnek minősülnek.

 – A kötelező maszkviselésre vonatkozóan a versenyrendező szigorúbb rendelkezést  hozhat.

2. A zárt kapus verseny teljes területén tilos a csoportosulás. Háromnál több személy csoportosulása nem megengedett.

3. Egy versenyzőhöz a szakbizottságok által meghatározott létszámú, előre regisztrált  személy léphet a verseny területére! Többnapos verseny esetén a regisztráció a verseny teljes időtartamára vonatkozik, más személy regisztrációja tilos. A versenynapon az összes regisztrált résztvevő létszáma a hivatalos személyzettel  együtt nem haladhatja meg az 500 főt.

4. A megfelelő ellenőrizhetőség érdekében a regisztrált személyeket -beleértve a  technikai személyzetet is- karszalaggal vagy egyéb azonosítható módon (pl. fényképes  akkreditáció) kell a versenyrendezőnek megjelölni.

5. A versenyhelyszínek összes bejáratát biztonságos módon le kell zárni a verseny alatt,  csak a lószállítók kapuját és egy személyi bejárót lehet közlekedésre használni.

6. A verseny rendezője köteles a regisztrált technikai személyzet létszámáról és betöltött  tisztségükről a szakbizottság számára a versenyt megelőzően tájékoztatást adni.

7. A Magyar Lovassport Szövetség három tisztségviselője számára a verseny rendezője  köteles regisztrációt és belépést biztosítani. A Magyar Lovassport Szövetség illetékes  tisztségviselői bármikor jogosultak a zárt kapus versenyek szabályainak betartását  ellenőrizni.

8. A versenyrendező köteles a technikai személyzet számára eligazítást tartani a zárt  kapus verseny lebonyolításának szabályairól. A versenyrendezőnek a szabályok  betartását folyamatosan ellenőriznie kell.

9. A verseny rendezője kiemelt figyelmet kell fordítson a mosdók, zuhanyzók, közös  helyiségek higiéniai állapotára. A mosdókban előírás a szappan és papír kéztörlő  folyamatos biztosítása a verseny ideje alatt, illetve bárki által hozzáférhető  kézfertőtlenítő kihelyezése a közös területeken

10. A rendező egyesület a verseny kiírásának felterjesztésével nyilatkozik, hogy vállalja az  összes zárt kapus versenyre vonatkozó szabállyal járó kötelezettséget, és felelős azok  betartásáért.

11. A versenyzők a nevezésük leadásával elfogadják a zárt kapus versenyekre vonatkozó összes előírást. A nevezés során a versenyzők nyilatkoznak, hogy sem ők, sem az általuk regisztrált személyek a versenyt megelőző 2 héten belül nem voltak külföldön és nem mutatják a koronavírusra utaló betegség jeleit.

12. A szakbizottságoknak a 2. pontnak megfelelve kell a verseny napirendjét kialakítani.

13. Pályabemutató alkalmával kötelező a védőtávolságot betartani, ajánlott maszkot vagy  orrot és szájat eltakaró sálat vagy kendőt viselni.

14. Eredményhirdetéskor fizikai kontaktus nincs.

15. A versenyirodát úgy kell kialakítani, hogy csak szabadtérről lehessen ügyet intézni. A  helyiségben kizárólag az ott dolgozók tartózkodhatnak.

Online versenyiroda működtetése ajánlott.

16. A versenyhelyszínen a nézőteret, lelátókat le kell zárni. A regisztrált résztvevők számára sem szabad nézőteret kialakítani.

17. A vendéglátásra vonatkozó hatályos szabályokat a rendező az étterem üzemeltetőjével együtt köteles betartani.

18. A zárt kapus versenyekre vonatkozó szabályok betartása a rendező klub és a versenyigazgató felelőssége. A szabályok megszegése esetén a rendező egyesület a Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége által szankcionálható.

19. A versenyzők és a hozzájuk regisztrált résztvevők által a szabályok megsértése esetén a zsűri elnöke a versenyző további versenyzését (arra a napra vagy zárt verseny esetén a teljes verseny időszakára) felfüggesztheti.

20. A zárt kapus versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.