Jogi Nyilatkozat & Cookie szabályzat

Jogi Nyilatkozat & Cookie szabályzat

Az Békés Megyei Lovas Szövetség tájékoztatja Önt, hogy honlapunkon elérhető bármely oldal böngészésével és megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket.

Az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalai (honlapjai) vagy annak tartalma (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb) bármely részlete szerzői jogvédelem, illetve benne szereplő egyes termékek védjegy oltalom alatt állnak. Ehhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag az Békés Megyei Lovas Szövetség tulajdonosai a jogosultak.

Az Békés Megyei Lovas Szövetség tulajdonosai, illetve a tulajdonosok által erre felhatalmazott személy előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az Békés Megyei Lovas Szövetség azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Békés Megyei Lovas Szövetség jogi nyilatkozatában részletezett feltételeitől eltérő vagy sértő használat esetén az Békés Megyei Lovas Szövetség haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

Az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon az Békés Megyei Lovas Szövetség akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az Békés Megyei Lovas Szövetség semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

Az Békés Megyei Lovas Szövetség fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Az Békés Megyei Lovas Szövetség nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Békés Megyei Lovas Szövetség kifejezetten kizárja.

Az Békés Megyei Lovas Szövetség nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Az Békés Megyei Lovas Szövetség egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A honlap “Fórum” rovatában és a tartalomszolgáltató által létrehozott levelező listákon megjelenő tartalom tekintetében az Békés Megyei Lovas Szövetség minden felelősséget kizár. Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mail-ban vagy honlapon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul ahhoz, hogy a tartalomszolgáltató – minden felelősség nélkül – közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését az Békés Megyei Lovas Szövetség kizárja.

Adatvédelmi szabályok

Előfordulhat, hogy az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalai meghatározott részeihez való hozzáférést az üzemeltető regisztrációhoz köti, melynek során az Békés Megyei Lovas Szövetség a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalain történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az üzemeltető általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.

Az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalaira ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalainak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

Az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalainak egyes részeinek letöltésekor az üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) nem telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából.

A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként az üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét, illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az üzemeltető megsemmisíti. Ezenkívül az üzemeltető bármikor kész arra hogy a felhasználónak az üzemeltető által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

Az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalainak megtekintésével a felhasználó és az üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az üzemeltető az adatvédelmi joghatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalt elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az üzemeltető a felhasználó által az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalainak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalain nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve az Békés Megyei Lovas Szövetség weboldalainak használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Kelt.: 5600 Békéscsaba,  2015. december 30.

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, mert a szabályzat elmagyarázza, hogyan kezelünk személyes adatokat és hogyan használunk cookie-kat. Ön a Weboldal használatával a jelen szabályzatot elfogadja. Ha nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használja a Weboldalt.

  1. Kezelt adatok típusai / linkek más website-okra

Cégünknek (továbbiakban: CÉG) fontos az Ön magánszférájának a védelme. A jelen szabályzatban részletezett, cookie-kon keresztül gyűjtött információk kivételével az CÉG nem gyűjt vagy kezel személyes adatokat a jelen Weboldalon keresztül.

A jelen Weboldal egyéb  weboldalakra, vagy értékesítőink, egyéb társvállalataink weboldaldalaira, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Ha Ön a CÉG vagy harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Kérjük, a weboldalak használatakor olvassa el adatvédelmi szabályaikat.

Tájékoztatjuk, hogy a CÉG nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival kapcsolatban.

  1. Az információ gyűjtése és felhasználása

A Weboldal rendszerteljesítmény, használhatóság, valamint termékeinkről és szolgáltatásainkról való hasznos információk nyújtása céljából való optimalizálása érdekében automatikusan gyűjtünk és tárolunk információkat naplófájlokban az Ön számítógépén. Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az információkat a Weboldal hatékony fenntartása, a Weboldal látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel. Az általunk gyűjtött információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából is felhasználásra kerülhetnek (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).

Ha nem személyes információkat Személyes Adatokkal együtt használunk fel, az információt az összekapcsolás időtartamáig Személyes Adatként kezeljük.

  1. Cookie-k használata

A jelen Oldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából „cookie”-kat használhat.

Mi az a „cookie”?

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a CÉG weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

  1. Harmadik fél cookie-k

A CÉG harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a Weboldalon keresztül gyűjtésre kerül.

  1. Cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és tiltása

Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat. Például ha Internet Explorer 11.0 verziót használ, Önnek a következőt kell tennie:

  1. válassza az Eszközök menüben az Internetbeállítások pontot
  2. Kattintson az Adatvédelem pontra
  3. Használja a szabályozót az Ön által preferált beállítások elvégzéséhez.

Egyéb internetes böngészők tekintetében kérjük, nézze át a böngésző használati útmutatóját annak érdekében, hogy módosítani tudja böngészője beállításait vagy törölhesse a cookie-kat.

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

  1. Változások az adatvédelmi szabályzatban

Az adatvédelmi szabályzatunk jövőbeli változásai a jelen oldalon kerülnek közzétételre. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatunkat az esetleges módosítások vagy változtatások miatt.

  1. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, észrevétele, vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen. Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a Weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Kelt: 2015. oktober 1.